Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to niezwykle popularna forma finansowania przez firmy samochodów, sprzętu elektronicznego czy maszyn produkcyjnych. Jest prosty w uzyskaniu, wymaga jedynie minimalnych formalności, a korzyści płynące z jego wykorzystania w przedsiębiorstwie znacząco przewyższają jego wady. Co to jest leasing operacyjny i czym się konkretnie charakteryzuje?

Leasing operacyjny, czyli kredyt i wynajem w jednym

Umowa leasingu operacyjnego to umowa zawarta pomiędzy firmą leasingową, zwaną również leasingodawcą, a firmą lub osobą fizyczną, czyli leasingobiorcą, w ramach której określa się czas trwania umowy, wysokość opłaty wstępnej oraz wielkość rat leasingowych. Zwykle opłata wstępna wacha się w granicach od 0% do nawet 40% wartości przedmiotu leasingu.

W czasie trwania umowy to leasingodawca cały czas jest właścicielem sprzętu, maszyny czy pojazdu. W związku z powyższym to on prowadzi ich ewidencję w księgach rachunkowych, dokonuje także stosownych odpisów amortyzacyjnych.

Po okresie umowy leasingu operacyjnego, zwanego również leasingiem usługowym, leasingobiorca ma dwie możliwości. Może wykupić przedmiot leasingu po wcześniej ustalonej stawce bądź zrezygnować z wykupu i oddać sprzęt bądź pojazd leasingodawcy.

Aspekty podatkowe leasingu operacyjnego

Ta forma finansowania jest niezwykle atrakcyjna dla przedsiębiorców. Pozwala na sprytne i długoterminowe obniżanie podatku dochodowego. Do kosztów uzyskania przychodów można bowiem zaliczyć wszystkie opłaty związane z uruchomieniem leasingu operacyjnego, tj. całą opłatę wstępną oraz poszczególne comiesięczne raty.

Korzystnie wygląda również sytuacja z Vatem. Leasing operacyjny charakteryzuje się doliczeniem podatku Vat do każdej naliczanej raty leasingowej, w związku z tym umożliwia rozłożenie tej płatności w czasie.

Zalety leasingu operacyjnego

Podstawową zaletą leasingu operacyjnego jest prostota jego uzyskania. Przejrzyste warunki sprawiają, że nawet młodzi przedsiębiorcy decydują się na tę korzystną formę finansowania – głównie w przypadku floty samochodowej. Dodatkowo firma utrzymuje swoją płynność finansową, dzięki możliwości opłacania comiesięcznych rat i podatku Vat.

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego pozwala jednocześnie inwestować i rozwijać przedsiębiorstwo, a także optymalizować podatki. Przychody mogą bowiem zostać obniżone przez raty leasingowe oraz opłatę wstępną, co znacznie zwiększa koszty i obniża wartość podatku dochodowego.