Leasing samochodu przy działalności jednoosobowej

Wielu małych przedsiębiorców zastanawia się, czy leasing na jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwy. Okazuje się, że firmy leasingowe pozwalają na takie rozwiązanie. Nie musisz prowadzić firmy, aby finansować środki trwałe leasingiem. Rozwiązanie to jest znacznie łatwiej dostępne niż pożyczka – mogą z niego skorzystać również firmy o niewielkim stażu pracy lub niskiej zdolności kredytowej.

Leasing dla firm jednoosobowych – czy warto?


Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala na korzystanie zarówno z leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Leasing operacyjny jest jednak znacznie bardziej popularnym rozwiązaniem wśród najmniejszych firm, dlatego w tym artykule skupiamy się na nim. Jest to forma finansowania będąca rodzajem leasingu. Użytkownik otrzymuje przedmiot od finansującego do używania na czas oznaczony, zobowiązując się do korzystania z niego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Właścicielem środka trwałego pozostaje firma leasingowa.

Przedmiotem zamówienia może być np. Samochód osobowy, samochód dostawczy, komputer i oprogramowanie, drukarka, meble biurowe czy maszyny produkcyjne. Firmy jednoosobowe rzadko wynajmują najdroższe przedmioty, takie jak nieruchomości. Wynika to z faktu, że leasingodawcy zwykle wymagają dużego wkładu własnego i prowadzenia pełnej księgowości.

JDG mają szansę na zdobycie leasingu na auto, nawet jeśli nie mogą udowodnić wieloletniego doświadczenia na rynku. Większość leasingodawców zapewnia tę formę finansowania, jeśli firma działa od co najmniej 6 miesięcy. Obecnie sytuacja się trochę bardziej skomplikowała ze względu na pandemię. Jednak warto wysłać zapytanie do firmy celem uzyskania odpowiedzi czy dostaniemy leasing. W przypadku większości środków trwałych umowę leasingu można zawrzeć w sposób uproszczony. W związku z tym finansujący nie weryfikuje szczegółowo sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ani jego zdolności kredytowej. Dzięki temu umowa zostanie podpisana nawet w dniu złożenia wniosku. Może być wymagany czynsz początkowy, który jest kwotą wkładu własnego.

Jakie są zalety leasingu dla jednoosobowej działalności gospodarczej?


Skorzystanie z leasingu, dzięki łatwej dostępności tej formy finansowania, umożliwia małym firmom inwestowanie w rozwój biznesu, zwłaszcza jeśli nie są one w stanie jednorazowo przeznaczyć na ten cel dużych środków. Leasing przedmiotu dla jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy zaliczyć do kosztów uzyskania przychód całą ratę (część kapitałową i odsetkową) – w przypadku leasingu samochodów osobowych limit ten wynosi nawet 150 tys. Użytkownik ma również możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w wysokości 50% lub 100% – jeżeli pojazd jest używany wyłącznie do celów służbowych i spełnione są warunki formalne.

Pomimo tego, że leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, może odliczyć również koszty operacyjne, np. koszty serwisu, płynu, wymiany opon czy wycieraczek – 75% w przypadku samochodów użytkowanych w sposób mieszany (prywatny i służbowy). Jeśli pojazd będzie używany wyłącznie do celów służbowych, wówczas można odliczyć 100% kosztów operacyjnych – pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu. Gdyby przedsiębiorca wykorzystywał swój prywatny pojazd do celów służbowych (nieuwzględnionych w majątku firmy), to do kosztów operacyjnych mógłby zaliczyć tylko 20% wydatków.

Kolejną zaletą leasingu operacyjnego w jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że firma może regularnie wymieniać samochód na nowy. W tym celu wystarczy zrezygnować z wykupu i podpisać nową umowę po zakończeniu dotychczasowej. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi martwić się koniecznością samodzielnego poszukiwania nowego nabywcy samochodu, którego używa w ramach leasingu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a leasing samochodu

Leasing dla jednoosobowej działalności gospodarczej to również oszczędność pieniędzy, ponieważ podmioty finansujące są w stanie uzyskać znaczne rabaty u dealerów samochodowych. W efekcie najemca płaci niewielką ratę. Leasingodawcy często oferują też przedsiębiorcom samozatrudnionym dodatkowe usługi w pakiecie – np. serwis, ubezpieczenie lub wymiana opon. Użytkownik płaci stałą ratę, dzięki czemu unika nieprzewidzianych wydatków, np. z powodu awarii. Oszczędza również czas, który trzeba by poświęcić na poszukiwanie usługodawców. Ponadto niektóre firmy leasingowe oferują osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w razie potrzeby samochód zastępczy.

Leasing dla firm jednoosobowych to także oszczędność pieniędzy. Firmy finansujące są w stanie często uzyskać większe rabaty w salonach samochodowych. Dzięki temu najemna zapłaci mniejsza ratę. Leasingodawcy często oferują też przedsiębiorcom samozatrudnionym dodatkowe usługi w pakiecie – np. serwis, ubezpieczenie lub wymiana opon. Ponadto często firmy leasingowe dają możliwość otrzymania samochodu zastępczego w razie potrzeby.

Wykup pojazdu leasingowanego na jednoosobową działalność

Jednoosobowa firma może, po upływie terminu wskazanego w umowie, zdecydować się na nieobowiązkowy wykup przedmiotu leasingu. Kwota wykupu auta może być wliczona do kosztów uzyskania przychodów, a także istnieje możliwość odliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanej faktury. Podstawowym warunkiem jest to, aby pojazd został wpisany do majątku firmy i był wykorzystywany w prowadzonej działalności. Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność zdecyduje się następnie sprzedać samochód, wtedy taka transakcja zostanie potraktowana jako firmowy przychód.

Firma jednoosobowa ma także możliwość wykupu przedmiotu leasingu z przeznaczeniem wyłącznie na cele prywatne – stanie się wtedy majątkiem właściciela. Nie będzie on jednak mógł odliczyć podatku VAT z otrzymanej faktury, ani potraktować wydatku jako koszt podatkowy. Jeżeli zdecyduje się sprzedać pojazd nowemu nabywcy, wtedy ten zostanie zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Leasing dla firm jednoosobowych – co jeszcze warto wiedzieć?

Przedsiębiorca zanim podpisze umowę powinien wiedzieć z czym może wiązać się zerwanie jej przed czasem. Mianowicie nawet w przypadku zamknięcia działalności najemca będzie zobowiązany do dalszego opłacania przedmiotu leasingu. W przypadku gdy np. leasingowane auto ulegnie całkowitej szkodzie wówczas również będzie konieczność spłacenia wszystkich rat leasingowych. Zanim zdecydujemy się wziąć auto na leasing w jednoosobowej działalności musimy również wiedzieć o dodatkowych opłatach. Sprawdźmy jakie są kary za przekroczenie limitu kilometrów lub jaka jest opłata w przypadku otrzymania mandatu z fotoradaru. Ponadto firma może naliczyć karę jeśli z samochodu korzysta osoba która nie była wskazana jako faktyczny użytkownik auta.