Co to jest leasing finansowy?

zdobycie nowych maszyn czy powiększenie swojej floty samochodowej. Korzystnym i niezwykle prostym rozwiązaniem staje się wówczas leasing finansowy. Jest on mniej popularny od leasingu operacyjnego, jednak znajduje zastosowanie dla umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy. Co to jest leasing finansowy i jak wyglądają jego koszty w księgach firmowych?

Jak działa leasing finansowy?

Zawiera się go na podstawie umowy pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą na długie okresy i na ustalonych wcześniej warunkach. Leasingodawcą jest firma leasingowa, zaś leasingobiorcą jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka, a nawet osoba fizyczna. Przedmiotem umowy leasingu finansowego może być praktycznie wszystko. Najczęściej jednak są to samochody, w tym osobowe i ciężarowe, a także maszyny produkcyjne.

Po podpisaniu umowy leasingu finansowego, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, automatycznie stajemy się właścicielami przedmiotu leasingu. Wobec powyższego to na leasingobiorcy ciążą obowiązki dokonywania napraw oraz innych opłat z nim związanych, np. w przypadku samochodu jest to konieczność opłacenia ubezpieczenia.

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego firma bądź osoba fizyczna staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu leasingu i nie potrzebuje do tego żadnej umowy wykupu, tak jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego.

Amortyzacja i inne koszty w leasingu finansowym

W związku z faktem, że w ramach umowy leasingu finansowego to firma staje się właścicielem danego sprzętu, musi ona wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych w odpowiedniej wysokości według stawki ustawowej.

Inaczej niż w przypadku leasingu operacyjnego wygląda również sytuacja związana z opłatami. Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej.

Dodatkowym problemem przy zawieraniu umowy leasingu finansowego jest podatek Vat. Należy go zapłacić w całości już na początku i nie można go w żaden sposób rozłożyć na mniejsze i bardziej korzystne miesięczne raty.

Dla kogo leasing finansowy?

Leasing finansowy sprawdzi się dla firm, które chcą wykorzystywać maszyny produkcyjne przez długie lata działalności. Dzięki temu od razu będą mogli wprowadzić dany środek trwały do swojej ewidencji księgowej, a następnie dokonywać od niego stosownych odpisów amortyzacyjnych. To znacznie korzystniejszy sposób na rozwój firmy niż kredyt inwestycyjny. Jest prostszy w uzyskaniu i wymaga jedynie minimalnych formalności bez wskazywania dodatkowego zabezpieczenia.